Themanieuwsbrief

Nieuws

Wij informeren de ouders/verzorgers van onze leerlingen (*) door middel van:
- deze website
- de jaarkalender
- digitale nieuwsbrieven
- mededelingenborden bij de ingang van de school
- mededelingen bij het klaslokaal (zoals intekenlijsten voor excursies en tienminutengesprekken)
- e-mail (bijvoorbeeld over excursies)
- informatiemomenten gedurende het schooljaar (vermeld op de jaarkalender):

  • informatieochtenden voor de ouders van nieuwe kleuters (4 keer per schooljaar)
  • informatieavond voor alle groepen (september)
  • informatieavond voor groep 8 (november/december)
  • tienminutengesprekken (3 keer per schooljaar)
  • nieuwjaarsreceptie gekoppeld aan een inhoudelijk thema

(*) Indien u als ouders gescheiden woont, verzoeken wij u om onderling af te spreken welke ouder de verantwoordelijkheid op zich neemt om alle schoolinformatie door te geven aan de andere ouder. Wij horen graag hoe u dat onderling afgesproken hebt.

Voor ouders van kinderen die nog niet bij ons op school zitten, zijn er:
 
- de Schoolgids. De Schoolgids is vooral bedoeld voor ouders/verzorgers die zich willen oriënteren op een passende basisschool voor hun kind. De Schoolgids geeft een actueel beeld van onze visie, de pijlers van ons onderwijs en de ontwikkelingen die wij doormaken. De inhoud van deze schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld. De nieuwe versie van de Schoolgids is in ontwikkeling en zal vanaf november hier beschikbaar zijn.

- het Welkom op school-boekje. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen een compact informatieboekje waarin alle dagelijkse, praktische zaken worden besproken. De nieuwe versie van het Welkom op school-boekje is in ontwikkeling en zal vanaf november hier beschikbaar zijn. De betreffende informatie is op dit moment te vinden op deze website onder het kopje Over Piet Hein / Piet Hein praktisch

- het intakegesprek Als u uw kind heeft ingeschreven op de Piet Hein, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. U ontvangt onze uitnodiging uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. In dit gesprek worden wederzijdse vragen beantwoord en wordt een intakeformulier ingevuld, waarop wij naast de algemene gegevens van uw kind ook specifieke aandachtspunten noteren.

- kennismakingsgesprek en/of rondleiding
Hiervoor kunt u een afspraak met ons maken.