Laatste nieuws

donderdag 5 oktober: Piet Hein doet mee aan staking

Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag staken. Op de Piet Hein doet het voltallige team mee aan de staking. Dit betekent dat de school dicht is die dag. Wij verwachten dat u zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Wij hebben contact gehad met de naschoolse opvang en die heeft te kennen gegeven die dag klaar te staan om opvang van uw kind mogelijk te maken. Het gaat op Partou, Smalle Steps en Small Villa.

Lees verder

Informatieavond donderdag 14 september

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond op donderdag 14 september van 19.30 uur – 20.45 uur op de Piet Hein. U wordt om 19.30 uur verwacht in de klas van uw kind. De groepsleerkracht zal u inwijden in de bijzonderheden van het leerjaar en met u de algemene school- en klassenregels doornemen. U krijgt natuurlijk zelf ook gelegenheid om vragen te stellen. De ervaring leert dat het voor de ouders een belangrijke en informatieve avond is. De bijzonderheden van dat specifieke leerjaar en van die klas op het gebied van leerstof komen aan de orde, en ook de extra activiteiten, de regels en gebruiken van de klas. Bovendien is het een goed moment als ouders onderling, om de andere ouders van de groep te ontmoeten en de band daarmee op te bouwen dan wel te versterken. Als u niet komt mist u echt iets! We sluiten de avond uiterlijk om 20.45 uur af. Wij kijken ernaar uit om u te vertellen wat er dit schooljaar allemaal staat te gebeuren in de verschillende klassen en hopen van harte dat u komt. Heel graag tot donderdagavond!

Lees verder

Informatieochtend voor ouders van nieuwe leerlingen

Op vrijdagochtend 29 september van 9.00-10.00 uur zetten wij de deuren van onze kleutergroepen weer open voor geïnteresseerde ouders van nieuwe leerlingen. Bent u benieuwd naar de inhoudelijke uitgangspunten van ons onderwijs en hoe we dat vertalen in het alledaagse werk? Benieuwd naar het werken met combinatiegroepen in groep 1 en 2, naar de inrichting van het bijzondere gebouw, naar onze kinderen, naar de teamleden die er nu werken? Kom dan kijken, luisteren en stel uw vragen.

Lees verder