Laatste nieuws

Oproep OOCO

OPROEP:
Piet Hein-ouders gezocht voor de ondernemende, ondersteundende, creatieve oudergroep (OOCO)

De OOCO is een nieuw initiatief op de Piet Heinschool om ouders en school nog meer met elkaar te verbinden. Ouders helpen natuurlijk al vaak mee op school, gaan mee bij uitjes, er zijn klassenouders en er zitten ouders in de MR. Toch denken we dat er meer mogelijk is. Veel ouders hebben voor de Piet Hein gekozen, omdat het een open, creatieve school is met veel aandacht voor kunst en cultuur. Ook veel ouders zijn actief in creatieve beroepen of hebben vaardigheden, ideeën, expertise, kennis, ervaringen of passies die ze wel zouden willen inzetten in het onderwijs van hun kinderen. De OOCO wil ervoor zorgen dat de creativiteit van de school en de creativiteit van de ouders elkaar kunnen versterken.

Hoe zien we dat voor ons?
De OOCO verzamelt ideeën van ouders en legt een database aan van ouders die zich willen inzetten. De school kan de OOCO vragen om ideeën uit te werken en activiteiten uit te voeren, te verslaan of te evalueren. Denk aan: een workshopserie door een ouder, een themawandeling door de buurt onder leiding van een ouder, ouders die in de klas vertellen over hun beroep of geboorteland etc. Op die manier hopen we beter gebruik te maken van de vaardigheden, expertise en ideeën van de ouders om zo de wereld in de klas te brengen en daarmee het onderwijs te versterken en verdiepen. Wederzijdse inspiratie, open communicatie en gebruik maken van elkaars kracht is het uitgangspunt van deze samenwerking tussen ouders en school.

Ouders gezocht!
Anna Elffers (moeder van Kees (8a) en Kamiel (4b)) en Barbara Gerritsen (moeder van Najim (7a)) hebben het initiatief genomen om de OOCO te gaan oprichten. De school en de MR zijn ook enthousiast. Dus: wij zijn op zoek naar ouders die met ons mee willen doen. Een kerngroep komt ongeveer 4 tot 6 keer per jaar samen met Trix (directeur) en Floortje (leerkracht 7a en cultuurcoördinator) om ideeën te bespreken en te coördineren. De kerngroep staat weer in contact met alle ouders die hun vaardigheden, ideeën, expertise, kennis, ervaringen of passies wel eens willen inzetten op school. Dus ook als je niet in de kerngroep wilt, maar je wel af en toe wilt inzetten, meld je aan! We hopen dit jaar al de eerste activiteiten te kunnen uitvoeren.

Wij hopen op veel reacties!

Wil je deelnemen aan de OOCO of af en toe meedenken of meedoen?
Mail ons dan op: oocopiethein@gmail.com

Terug naar het nieuwsoverzicht