Kiezen voor Piet Hein

Bent u op zoek naar een school voor uw kind en wilt u weten of de Piet Hein bij hem of haar past? Hieronder leest u meer over de belangrijkste pijlers van ons onderwijs. Heeft u vragen of wilt u de sfeer van dichtbij komen proeven, kom dan gerust langs voor een rondleiding, georganiseerd door leerlingen uit groep 8 of bezoek de open informatieochtend.

Ons uitgangspunt: een school voor ieder kind
Basisschool Piet Hein is er voor ieder kind, ongeacht geloof en socio-culturele achtergrond. Onze school is een representatieve afspiegeling van de buurt en een omgeving waar elk kind zich prettig, veilig en gezien kan voelen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar vermogen kennis en vaardigheden verwerven en opgroeien tot stabiele en sociale mensen, die in staat zijn om een positief leefklimaat te scheppen en te behouden. Daarvoor is een veilige omgeving van groot belang. Wij gaan er van uit dat een kind alleen dan gebruik zal maken van de natuurlijke drang om vanuit de eigen belevingswereld te ontdekken en te onderzoeken om zich zo volledig en veelzijdig mogelijk te ontplooien.

Een school van kinderen én ouders
Basisschool Piet Hein is een algemeen bijzondere school. Algemeen wil zeggen dat we niet werken vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Bijzonder wil zeggen dat ouders nauw betrokken zijn bij het bestuur van de school. De ouders hebben ook een belangrijke rol in het ontwikkelen en begeleiden van projecten, zoals het jaarlijkse kunstproject, museumbezoeken,  sportdagen en feestelijke momenten zoals het kerstdiner en het voorleesontbijt. De meeste activiteiten worden voorbereid door een werkgroep van teamleden en ouders.

Modern klassikaal onderwijs
We hechten aan klassikaal onderwijs, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd samen les krijgen. Dat biedt de kinderen één groot oefengebied om zich sociaal-emotioneel goed te ontwikkelen. Het leidt in onze ervaring ook tot hechte, veilige groepen.

Individuele benadering
Binnen iedere groep houden we rekening met verschillen in aanleg en tempo. In elke klas wordt op minstens 3 niveaus gewerkt, waarbij de leerlingen in groepjes van hun eigen niveau worden begeleid. De groepjes verschillen per vak: wie goed is in taal, is dat immers niet noodzakelijk ook voor rekenen. Kinderen die extra aandacht nodig hebben, zowel bij verrijking als herhaling, krijgen extra instructie.

Zelfstandige en zelfbewuste leerlingen
Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met weektaken. Dat geeft de kinderen houvast en een impuls om te leren zelf hun werk in te delen. Elke les begint met een korte klassikale instructie waarna de kinderen zelfstandig aan de slag gaan en ze in groepjes naar de instructietafel worden gehaald. Achteraf wordt samen met hen geëvalueerd wat goed ging en waar ze verdere ondersteuning bij nodig hebben. De kinderen leren reflecteren op hun eigen werkzaamheden en die van anderen.

Kunst en cultuur
De Piet Hein staat voor brede talentontwikkeling: cognitief, maar ook creatief. We nemen de kinderen mee naar musea en voorstellingen, nodigen kunstenaars uit op school en gaan ieder jaar met artistieke projecten aan de slag. Anders dan de meeste scholen hebben we speciale vakleerkrachten voor zang, dans, drama, podiumkunsten en gymnastiek.

Kind en omgeving
Wie ben ik, waar hoor ik thuis, hoe ga ik respectvol om met anderen en met mijn leefomgeving? Rond deze thema’s wordt in alle groepen gewerkt aan de hand van Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat en werkt preventief tegen pesten. Om meer van onze eigen en andere culturen te begrijpen, spelen de feesten, rituelen én kooklessen een belangrijke rol. En de lessen over het milieu beginnen letterlijk in onze eigen voortuin.

De rol van de leerkracht
De leerkracht begeleidt, bewaakt en stimuleert.  Hij of zij zorgt voor een klimaat van veiligheid waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Via teamscholingen tijdens de studiedagen zorgen wij ervoor dat het team op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Door voortdurende scholing en uitwisseling van ervaringen blijven wij het onderwijs continu verbeteren.