Piet Hein kosten

U dient rekening te houden met de volgende kosten per schooljaar:
- overblijfbijdrage
- ouderbijdrage
- overige kosten: voor het Sinterklaascadeau en het schoolkamp in groep 8

Overblijfbijdrage
De Piet Hein kent van oudsher, sinds de start van de school, een verplichte overblijf.
Alle kinderen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 15.00 op school en blijven over tijdens de lunchpauze. Voor het overblijven worden kosten in rekening gebracht. Van dit bedrag worden de personele lasten en onkosten voor het overblijven vergoed (betaling overblijfkrachten en coördinator) en/of spelmaterialen aangeschaft. De wetgever staat echter sinds enige tijd een verplichte bijdrage voor een verplichte overblijf niet meer toe. De inspecteur heeft ons daar tijdens het inspectiebezoek van juni 2016 met nadruk op gewezen. In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten om met ingang van schooljaar 2016-2017 de overblijf niet meer verplicht te stellen. U kunt er voor kiezen om uw kind wel of niet te laten overblijven. Als u ervoor kiest om uw kind te laten overblijven dan betaalt u daarvoor een verplichte bijdrage.
Voor het schooljaar 2016 – 2017 is het bedrag van de overblijfbijdrage vastgesteld op € 200 per kind.

Ouderbijdrage (vrijwillig)
Jaarlijks wordt in overleg met de MR de hoogte van de Ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. De Ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende diensten en activiteiten die niet door het Rijk worden vergoed en die wij als school wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind.

Voor het schooljaar 2016 – 2017 is het bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld op € 95 per kind.

Overige kosten
Naast die reguliere bijdragen vragen wij u geld te reserveren voor het Sinterklaascadeau van uw kind, maximaal € 5 per kind.
De kosten van het schoolkamp in groep 8 zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. Dit zal apart in rekening worden gebracht.

Betaling en maatregelen bij niet betalen
U ontvangt in september een brief met betalingsverzoek voor zowel de overblijf- als de ouderbijdrage. U dient het bedrag binnen 30 dagen over te maken. Wilt u een betalingsregeling treffen, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de directie.  Ouders die zonder overleg met de directie verzuimen te betalen, ontvangen een aanmaning.