Ouderparticipatie

De ouders van de Piet Hein-kinderen zijn actief betrokken bij de activiteiten van de school. Dat kan als contactouder, in een van de werkgroepen of incidenteel bij de begeleiding van uitstappen, projecten en feesten.

Ook op bestuurlijk niveau is de inspraak van de ouders groot. Vanaf ons ontstaan bestaat een groot deel van het bestuur uit ouders. Daarnaast worden de ouders vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR).

Contactouders
Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder is de contactpersoon voor zowel de leerkracht als de ouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht en fungeert als tussenpersoon bij het organiseren van de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden, en kan andere ouders daarbij betrekken.De contactouder houdt een actuele adressenlijst bij van de kinderen/ouders en een zogenaamde ‘belboom’ voor onverwachte informatie of als er op de korte termijn hulp nodig is van ouders. De contactouders vergaderen ongeveer vier keer per jaar. Van elke groep is daarbij in elk geval één contactouder aanwezig. Tijdens deze bijeenkomsten worden zij geïnformeerd over de activiteiten voor de komende periode en worden de verdere invulling en taakverdeling besproken.

Werkgroepen
U kunt als ouder participeren in de volgende werkgroepen. Tussen haakjes staat de naam van de contactpersoon uit ons team:
- Werkgroep Kunst en Cultuur (Floortje Hendriks)
- Wergroep BEVO (Erikjan Rutten)
- Werkgroep Leefstijl en PBS (Kim van Deene)
- Werkgroep ICT (Mariska Koerts)
- Werkgroep Sinterklaas (Margriet van Dijk)
- Werkgroep Kerstmis (Marcel de Haan)
- Werkgroep Schoolreisjes (Maaike van Beeren en Wouter van Tienhoven)
- Werkgroep Sportdag (Arthur Heurter)