Nieuw op school

Intakegesprek
Is uw kind geplaatst op de Piet Hein, dan wordt u samen uitgenodigd voor een intakegesprek.  U ontvangt onze uitnodiging uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Wij willen graag meer weten over uw kind en vinden het daarom belangrijk dat uw zoon of dochter bij dat gesprek aanwezig is. Voor u als ouder is er de gelegenheid om vragen te stellen, rond te lopen door de school en eventueel een kijkje te nemen in de klassen. Wij beantwoorden uw vragen, noteren een aantal medische aspecten in het leerlingdossier en geven actuele informatie mee, zoals de jaarkalender en het Welkom-op-school boekje.

Wendagen
Bij de uiteindelijke plaatsing worden afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen.
De leerkracht neemt hierover ongeveer 4 weken vóór de vierde verjaardag van uw kind contact met u op. Voor de wenmomenten zijn maximaal 5 dagdelen beschikbaar. Gezien de drukte in de maanden december (voorbereiding voor de feestdagen) en juni/juli (afsluiting van het schooljaar), zijn er in die periodes geen wendagen.

Contactouders?
Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder is de contactpersoon voor zowel de leerkracht als de ouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht en fungeert als tussenpersoon bij het organiseren van de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.?De contactouder houdt een actuele adressenlijst bij van de kinderen/ouders en een zogenaamde ‘belboom’ voor onverwachte informatie of als er op de korte termijn hulp nodig is van ouders. Kijk voor meer informatie onder de kop ‘Ouderparticipatie’.

Uw contactgegevens
In geval van nood willen wij u graag kunnen bereiken. Zorgt u er alstublieft voor dat wij steeds over de correcte contactgegevens beschikken: mobiele nummers van moeder/vader/verzorger en eventueel vaste oppas/opvang en de mailadressen waarop u te bereiken bent.

Bij wijziging van uw contactgegevens, geeft u die schriftelijk of per mail door aan zowel de contactouders van de groep(en) van uw kind(eren), als aan Astrid van Dijk, adjunct-directeur. Vermeld daarbij altijd de naam en groep van uw kind(eren). Ook indien uw kind van huisarts verandert, zijn wij hiervan graag op de hoogte.